Produkty

Tacki wysokobarierowe AERPACK
(do pakowania w MAP)

Są specjalnie zaprojektowane do pakowania żywności w atmosferze ochronnej (MAP), która gwarantuje zachowanie naturalnie świeżej żywności. Technologia produkcji zastosowana w tackach barierowych typu AERpack oparta jest na strukturze wielowarstwowej, w skład której wchodzą:

Pakowanie produktów w atmosferze ochronnej w barierowych tackach wydłuża świeżość zapakowanego produktu, gwarantując doskonałą higienę oraz lepszą kontrolę mikrobiologiczną i organoleptyczną. Połączenie barierowych tacek z folią termozgrzewalną AERtop gwarantuje wysoką odporność na przenikanie gazów, długą wytrzymałość ochronnej atmosfery w tackach, wysoką jakość zgrzewu, transparentność oraz zabezpieczenie przed deformacją tacki.

Dlaczego warto stosować system AERpack?

 Tacki tego typu łączą w sobie technologię tacki przeznaczonej do pakowania w atmosferze ochronnej oraz tacki absorbującej. Absorbujące dno tacki pozwala na optymalne zapakowanie produktów spożywczych wydzielających ciecz bez wpływu na właściwości barierowe typowe dla tacki AERpack.